SOS Ensiapu lähikoulutus

(erikseen tilattava lisäpalvelu)

Verkkokoulutus voidaan täydentää harjoittelemalla käytännön taitoja erikseen tilattavalla SOS Ensiapu lähikoulutuksella. Lähikoulutuksessa harjoitellaan käytännössä verkkokurssilla opittuja asioita. Ennen lähikoulutusta suoritetaan SOS Ensiapu -verkkokurssi. Osallistuja osoittaa suorituksensa lähikoulutuksessa näyttämällä kouluttajalle tulostetun tai sähköisen todistuksen.
Lähikoulutuksen kesto on 4 x 45 min ja se toteutetaan tilaavan organisaation tiloissa. Kouluttajana toimii rekisteröity SOS Ensiapu -kouluttaja, joka on terveydenhuollon ammattilainen ja jolla on erityisosaaminen ensiavun kouluttamiseen. Lähikoulutuksen osallistujamäärä on enintään 16 henkilöä/koulutus. Lähikoulutuksen suorittaneet saavat osallistumisesta SOS Ensiapu -kortin (toimitetaan organisaation yhteyshenkilölle).

  • lähikoulutus 4 x 45 min organisaation tiloissa​

  • toiminnallinen käytännönharjoittelu

  • SOS Ensiapu -verkkokurssin suorittaminen ennakkoon

  • max 16 hlöä/koulutus

  • SOS Ensiapu -kortti

1. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA JA TAJUTTOMAN ENSIAPU

Opit toimimaan hätätilanteessa, tekemään tilannearvion ja kohtaamaan autettavan. Opit tunnistamaan tajuttomuuden ja kääntämään tajuttoman kylkiasentoon yksin ja useamman auttajan toteuttamana. Lisäksi opit poistamaan vierasesineen hengitysteistä.

2. ELOTTOMAN ENSIAPU

Opit tunnistamaan elottomuuden ja aloittamaan painelu-puhalluselvytyksen. Lisäksi opit käyttämään defibrillaattoria eli sydäniskuria.

3. SOKKI JA VERENVUODOT

Opit tyrehdyttämään runsaan verenvuodon erilaisilla menetelmillä ja opit auttamaan mm. sokkista autettavaa.

4. RYHMÄKOHTAISET HARJOITTEET

Opit toimimaan case-harjoitusten avulla erilaisissa ensiaputilanteissa. Lisäksi käydään läpi mm. nivelvammojen ja murtumien ensiapu sekä muita ryhmäkohtaisia ensiapuun liittyviä asioita.

Lähikoulutus voidaan myös erikseen sovittaessa toteuttaa asiakkaan erityistarpeiden mukaisesti.