SOS Ensiapu

SOS Ensiapu on uudenlainen ensiavun koulutuspalvelu, missä opit ensiapua verkkokoulutuksen avulla.

SOS Ensiapu on suomalaisen Käypä hoito -suosituksen ja Euroopan elvytysneuvoston suositusten mukainen ensiavun peruskoulutus.  Verkkokoulutus on helppokäyttöinen ja sen avulla opit ensiavun keskeisimmät asiat. Voit palata milloin ja missä vain koulutuksen sisältöihin. Olemme kehittäneet koulutuksen käyttäjien kokemusten perusteella ja verkkokoulutuksen suorittamiseen menee sinulta aikaa noin 60 min. Verkkokoulutuksen suoritettuasi saat todistuksen sähköpostiisi.

 

Mahdollistamme jatkuvan oppimisen koko organisaatiolle - palvelu on jatkuvasti käytettävissä ja lähetämme sähköpostilla neljä kertaa vuodessa käyttäjille ajankohtaisen ensiapuun ja turvallisuuteen liittyvän infokirjeen.

 • verkkokoulutus kokonaispalveluna organisaation käytettävissä 12 kk

 • hyödynnettävissä mm. henkilöstökoulutuksessa, ensiapuryhmien toiminnassa ja uuden työntekijän perehdytyksessä

 • todistus sähköpostiin

 • neljä kertaa vuodessa ensiapuun ja turvallisuuteen liittyvä infokirje

 

Lisäksi uudessa palvelukokonaisuudessamme mahdollistamme ensiapuosaamisen työntekijän läheiselle.

1. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA

Tunnistat hätätilanteen, osaat tehdä tilannearvion ja opit toimimaan hätätilanteessa.

Ymmärrät ensiavun merkityksen osana auttamiskokonaisuutta.

Saat tietoa hätäilmoitukseen liittyvistä asioista ja ymmärrät hätäilmoituksen merkityksen hätätilanteessa.

Ymmärrät 112 Suomi -sovelluksen hyödyt hätätilanteessa.

2. TAJUTTOMAN ENSIAPU

Tunnistat tajuttoman autettavan - ei ole heräteltävissä, mutta hengittää normaalisti.

Opit auttamaan tajutonta kääntämällä hänet kylkiasentoon eri ympäristöissä.

Ymmärrät kylkiasennon merkityksen hengityksen turvaamiseksi.

Lisäksi opit toimimaan tilanteessa, kun autettavalla on vierasesine hengitysteissä.

3. ELOTTOMAN ENSIAPU

Tunnistat elottoman autettavan - ei ole heräteltävissä, eikä hengitä normaalisti.

Opit auttamaan elotonta ja aloittamaan painelu-puhalluselvytyksen.

Ymmärrät varhaisen elottomuuden tunnistamisen ja hätäilmoituksen teon merkityksen.

Opit käyttämään defibrillaattoria eli sydäniskuria.

4. SOKKI JA VERENVUODOT

Opit tunnistamaan sokin oireet ja tyrehdyttämään runsaat verenvuodot.

Lisäksi opit hoitamaan pienempiä haavoja.

Ymmärrät palovammojen ensiavussa pidempiaikaisen viilentämisen merkityksen.

5. SAIRAUSKOHTAUKSET JA ENSIAPU

Opit tunnistamaan erilaisia sairauskohtauksia ja antamaan ensiapua autettavalle.

 • Rintakipukohtaus

 • Alhainen verensokeri

 • Aivoverenkierron häiriö

 • Kouristuskohtaus

 • Allerginen reaktio

 • Hengenahdistus

SOS Ensiapu lähikoulutus

(erikseen tilattava lisäpalvelu)

Verkkokoulutus voidaan täydentää harjoittelemalla käytännön taitoja erikseen tilattavalla SOS Ensiapu -lähikoulutuksella. Lähikoulutuksessa harjoitellaan käytännössä verkkokurssilla opittuja asioita. Ennen lähikoulutusta suoritetaan SOS Ensiapu -verkkokurssi. Osallistuja osoittaa suorituksensa lähikoulutuksessa näyttämällä kouluttajalle tulostetun tai sähköisen todistuksen.

Lähikoulutuksen kesto on 4 x 45 min ja se toteutetaan tilaavan organisaation tiloissa. Kouluttajana toimii rekisteröity SOS Ensiapu -kouluttaja, joka on terveydenhuollon ammattilainen ja jolla on erityisosaaminen ensiavun kouluttamiseen. Lähikoulutuksen osallistujamäärä on enintään 16 henkilöä/koulutus. Lähikoulutuksen suorittaneet saavat osallistumisesta SOS Ensiapu -kortin (toimitetaan organisaation yhteyshenkilölle).

 • lähikoulutus 4 x 45 min organisaation tiloissa​

 • toiminnallinen käytännönharjoittelu

 • SOS Ensiapu -verkkokurssin suorittaminen ennakkoon

 • max 16 hlöä/koulutus

 • SOS Ensiapu -kortti

1. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA JA TAJUTTOMAN ENSIAPU

Opit toimimaan hätätilanteessa, tekemään tilannearvion ja kohtaamaan autettavan. Opit tunnistamaan tajuttomuuden ja kääntämään tajuttoman kylkiasentoon yksin ja useamman auttajan toteuttamana. Lisäksi opit poistamaan vierasesineen hengitysteistä.

2. ELOTTOMAN ENSIAPU

Opit tunnistamaan elottomuuden ja aloittamaan painelu-puhalluselvytyksen. Lisäksi opit käyttämään defibrillaattoria eli sydäniskuria.

3. SOKKI JA VERENVUODOT

Opit tyrehdyttämään runsaan verenvuodon erilaisilla menetelmillä ja opit auttamaan mm. sokkista autettavaa.

4. RYHMÄKOHTAISET HARJOITTEET

Opit toimimaan case-harjoitusten avulla erilaisissa ensiaputilanteissa. Lisäksi käydään läpi mm. nivelvammojen ja murtumien ensiapu sekä muita ryhmäkohtaisia ensiapuun liittyviä asioita.

Lähikoulutus voidaan myös erikseen sovittaessa toteuttaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti laajemmalla koulutussisällöllä.

Lähikoulutuksen voitte toteuttaa myös muun koulutustoimijan kanssa. Tuolloin mahdollisen todistuksen/kortin saatte muun koulutustoimijan kautta.