SOS Ensiapu

SOS Ensiapu on uudenlainen ensiavun koulutuspalvelu, missä opit ensiapua verkkokoulutuksen avulla.

SOS Ensiapu on suomalaisen Käypä hoito -suosituksen ja Euroopan elvytysneuvoston suositusten mukainen ensiavun peruskoulutus.  Verkkokoulutus on helppokäyttöinen ja sen avulla opit ensiavun keskeisimmät asiat. Voit palata milloin ja missä vain koulutuksen sisältöihin. Olemme kehittäneet koulutuksen käyttäjien kokemusten perusteella ja verkkokoulutuksen suorittamiseen menee sinulta aikaa noin 60 min. Verkkokoulutuksen suoritettuasi saat todistuksen sähköpostiisi.

Mahdollistamme jatkuvan oppimisen koko organisaatiolle - palvelu on jatkuvasti käytettävissä ja lähetämme sähköpostilla neljä kertaa vuodessa käyttäjille ajankohtaisen ensiapuun ja turvallisuuteen liittyvän infokirjeen.

  • verkkokoulutus kokonaispalveluna organisaation käytettävissä 12 kk

  • hyödynnettävissä mm. henkilöstökoulutuksessa, ensiapuryhmien toiminnassa ja uuden työntekijän perehdytyksessä

  • todistus sähköpostiin

  • neljä kertaa vuodessa ensiapuun ja turvallisuuteen liittyvä infokirje

1. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA

Tunnistat hätätilanteen, osaat tehdä tilannearvion ja opit toimimaan hätätilanteessa.

Ymmärrät ensiavun merkityksen osana auttamiskokonaisuutta.

Saat tietoa hätäilmoitukseen liittyvistä asioista ja ymmärrät hätäilmoituksen merkityksen hätätilanteessa.

Ymmärrät 112 Suomi -sovelluksen hyödyt hätätilanteessa.

2. TAJUTTOMAN ENSIAPU

Tunnistat tajuttoman autettavan - ei ole heräteltävissä, mutta hengittää normaalisti.

Opit auttamaan tajutonta kääntämällä hänet kylkiasentoon eri ympäristöissä.

Ymmärrät kylkiasennon merkityksen hengityksen turvaamiseksi.

Lisäksi opit toimimaan tilanteessa, kun autettavalla on vierasesine hengitysteissä.

3. ELOTTOMAN ENSIAPU

Tunnistat elottoman autettavan - ei ole heräteltävissä, eikä hengitä normaalisti.

Opit auttamaan elotonta ja aloittamaan painelu-puhalluselvytyksen.

Ymmärrät varhaisen elottomuuden tunnistamisen ja hätäilmoituksen teon merkityksen.

Opit käyttämään defibrillaattoria eli sydäniskuria.

4. SOKKI JA VERENVUODOT

Opit tunnistamaan sokin oireet ja tyrehdyttämään runsaat verenvuodot.

Lisäksi opit hoitamaan pienempiä haavoja.

Ymmärrät palovammojen ensiavussa pidempiaikaisen viilentämisen merkityksen.

5. SAIRAUSKOHTAUKSET JA ENSIAPU

Opit tunnistamaan erilaisia sairauskohtauksia ja antamaan ensiapua autettavalle.

  • Rintakipukohtaus

  • Alhainen verensokeri

  • Aivoverenkierron häiriö

  • Kouristuskohtaus

  • Allerginen reaktio

  • Hengenahdistus