SOS Ensiapu

SOS Ensiapu on uudenlainen ensiavun koulutuspalvelu, missä opit ensiapua verkkokoulutuksen avulla. SOS Ensiapu on suomalaisen Käypä hoito -suosituksen ja Euroopan elvytysneuvoston suositusten mukainen ensiavun peruskoulutus.  Verkkokoulutus on helppokäyttöinen ja sen avulla opit ensiavun keskeisimmät asiat. Voit palata milloin ja missä vain koulutuksen sisältöihin. Olemme kehittäneet koulutuksen käyttäjien kokemusten perusteella ja verkkokoulutuksen suorittamiseen menee sinulta aikaa noin 60 min. Verkkokoulutuksen suoritettuasi saat todistuksen sähköpostiisi.

Mahdollistamme jatkuvan oppimisen koko organisaatiolle - palvelu on jatkuvasti käytettävissä ja lähetämme sähköpostilla neljä kertaa vuodessa käyttäjille ajankohtaisen ensiapuun ja turvallisuuteen liittyvän vinkin.

  • verkkokoulutus organisaation käytettävissä 12 kk

  • henkilöstökoulutus, ensiapuryhmät, uuden työntekijän perehdytys

  • neljä kertaa vuodessa ensiapuun ja turvallisuuteen liittyvä vinkki

  • todistus sähköpostiin

1. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA

Opit toimimaan hätätilanteessa ja saat tietoa hätäilmoitukseen liittyvistä asioista.

2. TAJUTTOMAN ENSIAPU

Opit auttamaan tajutonta kääntämällä hänet kylkiasentoon. Lisäksi opit toimimaan tilanteessa, kun autettavalla on vierasesine hengitysteissä.

3. ELOTTOMAN ENSIAPU

Opit tunnistamaan elottoman ja aloittamaan painelu-puhalluselvytyksen. Lisäksi opit käyttämään defibrillaattoria eli sydäniskuria.

4. SOKKI JA VERENVUODOT

Opit tunnistamaan sokin oireet ja tyrehdyttämään runsaat verenvuodot. Lisäksi opit hoitamaan haavoja ja palovammoja.

5. SAIRAUSKOHTAUKSET JA ENSIAPU

Opit tunnistamaan erilaisia sairauskohtauksia ja antamaan ensiapua autettavalle.

SOS Ensiapu -lähikoulutus

Verkkokoulutus voidaan täydentää harjoittelemalla käytännön taitoja erikseen tilattavalla SOS Ensiapu -lähikoulutuksella. Lähikoulutuksessa harjoitellaan käytännössä verkkokurssilla opittuja asioita. Lähikoulutukseen osallistumisen edellytyksenä on SOS Ensiapu -verkkokurssin suorittaminen. Osallistuja osoittaa suorituksensa lähikoulutuksessa näyttämällä kouluttajalle tulostetun tai sähköisen todistuksen.
Lähikoulutuksen kesto on 4 x 45 min ja se toteutetaan tilaavan organisaation tiloissa. Kouluttajana toimii rekisteröity SOS Ensiapu -kouluttaja, joka on terveydenhuollon ammattilainen ja jolla on erityisosaaminen ensiavun kouluttamiseen. Lähikoulutuksen osallistujamäärä on enintään 16 henkilöä/koulutus. Lähikoulutuksen suorittaneet saavat osallistumisesta SOS Ensiapu -kortin (toimitetaan organisaation yhteyshenkilölle).

  • lähikoulutus 4 x 45 min organisaation tiloissa​

  • SOS Ensiapu -verkkokurssin suorittaminen ennakkoon

  • max 16 hlöä/koulutus

  • SOS Ensiapu -kortti

1. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA JA TAJUTTOMAN ENSIAPU

Opit toimimaan hätätilanteessa, tekemään tilannearvion ja kohtaamaan autettavan. Opit tunnistamaan tajuttomuuden ja kääntämään tajuttoman kylkiasentoon yksin ja useamman auttajan toteuttamana. Lisäksi opit poistamaan vierasesineen hengitysteistä.

2. ELOTTOMAN ENSIAPU

Opit tunnistamaan elottomuuden ja aloittamaan painelu-puhalluselvytyksen. Lisäksi opit käyttämään defibrillaattoria eli sydäniskuria.

3. SOKKI JA VERENVUODOT

Opit tyrehdyttämään runsaan verenvuodon erilaisilla menetelmillä ja opit auttamaan mm. sokkista autettavaa.

4. RYHMÄKOHTAISET HARJOITTEET

Opit toimimaan case-harjoitusten avulla erilaisissa ensiaputilanteissa. Lisäksi käydään läpi mm. nivelvammojen ja murtumien ensiapu sekä muita ryhmäkohtaisia ensiapuun liittyviä asioita.

Muu ensiavun koulutus

Voitte täydentää halutessanne myös jollakin muulla ensiavun koulutuksella organisaationne ensiapuvalmiuksia. Vaikka sisällöllisesti koulutukset ovatkin saman tyyppisiä niin ne eivät mahdollista todistusten/korttien uusimista tai muuta vastaavaa eri koulutusjärjestelmien välillä.