top of page

SosMed Oy:n tietosuojaseloste

 

Päivitetty 28.2.2022

Henkilötietojasi käsitellään ja suojellaan SosMed Oy:ssä (myöhemmin SosMed) asetusten ja lakien mukaisesti. Kerromme tässä tietosuojaselosteessa ne periaatteet ja toimintatavat, joiden noudattamisesta huolehdimme kerätessämme ja käsitellessämme henkilötietoja.
 
1. Rekisterinpitäjä
SosMed Oy
Y-tunnus 2988260-9
Manttaalitie 15
37500 Lempäälä
Tietosuojaa koskevat kysymykset ja pyynnöt lähetetään sähköpostitse osoitteeseen info@sosmed.fi.
 
2. Yleinen kuvaus tietosuojakäytännöstämme
SosMed käsittelee henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön, Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Huomioimme tietosuojalainsäädännön asettamat vaatimukset kaikessa liiketoiminnassamme ja edellytämme samaa alihankkijoiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme. Perehdytämme ja koulutamme henkilöstöämme tietosuojaa koskevista vaatimuksista ja ohjeistuksista, jotta työntekijämme osaavat toimia niiden mukaisesti.
 
3. Mitä henkilötietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?
Keräämme alla kuvattuja henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat tarkemmin kuvattu jäljempänä.

3.1 Käyttäjä
SOS Ensiapu -palvelun yhteydessä käsittelemme seuraavia sinua koskevia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi

  • Sähköposti

  • Organisaatio (palvelun käytön käyttäjälle mahdollistanut tilaaja)

  • Käyttäjän oppimistiedot (mm. suorituksen eteneminen, todistuksen toimittaminen)

Edellä mainittujen tietojen lisäksi käsittelemme SOS Ensiapu -palvelun tuottamiseen liittyen eväste- ja käyttäjätietoja palvelun tuottamiseen, analysointiin ja kehittämiseen. Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti käyttäjältä itseltään. Käyttäjän oppimistiedot voidaan luovuttaa palvelun tilanneelle organisaatiolle. SosMed toimii rekisterinpitäjänä perustuen tilaukseen asiakasorganisaatiolta (tilaajalta). Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

3.2 Asiakkaat (tilaajat) ja yhteistyökumppanit
Jos olet SosMedin asiakas tai yhteistyökumppani, voimme käsitellä seuraavia sinua koskevia tietoja:

  • Organisaation nimi, osoite, Y-tunnus

  • Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi

  • Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero

  • Asiakkaan/yhteistyökumppanin luovuttamat muut asiakkuuteen liittyvät vain välttämättömät tiedot esim. laskutukseen liittyen

Tietoja käytetään asiakkuus- ja yhteistyösuhteen hoitamiseen sekä SosMedin palveluiden ja tapahtumien toteuttamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti asiakkuus- ja kumppanuussuhteen hallinnoinnin ja toteuttamisen puitteissa. SosMed toimii rekisterinpitäjänä perustuen tilaukseen asiakasorganisaatiolta. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Tietoja kerätään myös henkilöltä itseltään esimerkiksi, kun esimerkiksi ilmoittaudut tutustumaan palveluumme. Lisäksi tietoja voidaan kerätä verkkosivustomme käytön perusteella evästeiden ja analytiikkatyökalun avulla.
 
4. Mihin henkilötietojen käsittely perustuu?
Kun käsittelemme yllä kuvattuja henkilötietoja yllä määriteltyihin tarkoituksiin, käsittelymme perustuu ensisijaisesti SosMedin oikeudelliseen etuun. Käsittelyn perusteena voi olla myös SosMedin ja asiakkaan välisen tilauksen/sopimuksen täytäntöön paneminen, jolloin käsittelemme henkilötietoja kyseisessä sopimuksessa määriteltyjen tarkoitusten ja velvoitteiden toteuttamiseksi.

5. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietoja?
Käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan, kuin meillä on lakisääteinen oikeus tai velvollisuus käsitellä henkilötietoja. Arvioimme tallentamiemme tietojen tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme sellaiset tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia.
 
6. Evästekäytäntömme
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

7. Henkilötietojen suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 
8. Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa SosMedin käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista säilyttävät tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja käsitellään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevien palveluntarjoajien toimesta, olemme varmistaneet, että siirrettyjä henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja tietojensiirrot perustuvat EU-komission 5.2.2010 tekemään päätökseen ja siihen perustuviin mallilausekkeisiin ja/tai EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn.

9. Automaattinen päätöksenteko
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus tarkastaa kirjallisella tarkastuspyynnöllä, mitä sinua koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

11. Tietosuojaselosteen päivittäminen
Päivitämme tätä tietosuojaselostetta, kun henkilötietojen käsittelyssä tai sovellettavassa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, joista meidän tulee informoida sinua. Lisäksi saatamme päivittää tietosuojaselostetta, kun kehitämme verkkosivustoamme, palveluitamme tai liiketoimintaamme. Tietosuojaselosteen viimeisin versio on saatavilla verkkosivustollamme sosmed.fi/tietosuoja.

bottom of page