SosMed Oy:n tietosuojaseloste

 

Päivitetty 23.9.2021

 

Tietosuoja ja vastuullinen liiketoiminta ovat meille tärkeitä. SosMed Oy:ssä (myöhemmin SosMed) tietosuoja nähdään osana kaikkea liiketoimintaa. Henkilötietoja käsitellään ja suojellaan asetusten ja lakien mukaisesti. Kerromme tässä tietosuojaselosteessa ne periaatteet ja toimintatavat, joiden noudattamisesta huolehdimme kerätessämme ja käsitellessämme henkilötietoja.

 

REKISTERINPITÄJÄ

 

SosMed Oy

Y-tunnus 2988260-9
Manttaalitie 15
37500 Lempäälä

YHTEYSTIEDOT TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tietosuojaa koskevat kysymykset ja pyynnöt voit lähettää osoitteeseen info@sosmed.fi

 

YLEINEN KUVAUS TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSTÄMME

SosMed käsittelee henkilötietoja tämän sovellettavan lainsäädännön, mukaan lukien Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, mahdollisine muutoksineen) sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Huomioimme tietosuojalainsäädännön asettamat vaatimukset kaikessa liiketoiminnassamme ja edellytämme samaa alihankkijoiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme. Perehdytämme ja koulutamme henkilöstöämme tietosuojaa koskevista vaatimuksista ja ohjeistuksista, jotta työntekijämme osaavat toimia niiden mukaisesti.

 

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME JA MIHIN TARKOITUKSEEN?

Keräämme alla kuvattuja henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat tarkemmin kuvattu jäljempänä.

Käyttäjä

SOS Ensiapu -palvelun yhteydessä käsittelemme seuraavia sinua koskevia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi

 • Sähköposti

 • Organisaatio

Edellä mainittujen tietojen lisäksi käsittelemme SOS Ensiapu -palvelun tuottamiseen liittyen eväste- ja käyttäjätietoja palvelun tuottamiseen, analysointiin ja kehittämiseen.

Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti käyttäjältä itseltään ja SosMed toimii rekisterinpitäjänä perustuen tilaukseen asiakasorganisaatiolta.

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Jos olet SosMedin asiakas tai yhteistyökumppani, voimme käsitellä seuraavia sinua koskevia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi

 • Sähköposti

 • Puhelinnumero

 • Organisaation nimi yhteistietoineen

 • Asiakkaan/yhteistyökumppanin luovuttamat muut asiakkuuteen liittyvät vain välttämättömät tiedot esim. laskutukseen liittyen

Tietoja käytetään asiakkuus- ja yhteistyösuhteen hoitamiseen sekä SosMedin palveluiden ja tapahtumien toteuttamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti asiakkuus- ja kumppanuussuhteen hallinnoinnin ja toteuttamisen puitteissa.

Tietoja kerätään myös henkilöltä itseltään esimerkiksi, kun esimerkiksi ilmoittaudut tutustumaan palveluumme, tilaat meiltä uutiskirjeen tai vierailet verkkosivustollamme. Lisäksi tietoja voidaan kerätä verkkosivustomme käytön perusteella evästeiden avulla.

 

MIHIN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU

Kun käsittelemme yllä kuvattuja henkilötietoja yllä määriteltyihin tarkoituksiin, käsittelymme perustuu ensisijaisesti SosMedin oikeudelliseen etuun. Käsittelyn perusteena voi olla edellä mainitun sijasta tai lisäksi myös SosMedin ja asiakkaan välisen tilauksen/sopimuksen täytäntöön paneminen, jolloin käsittelemme henkilötietoja kyseisessä sopimuksessa määriteltyjen tarkoitusten ja velvoitteiden toteuttamiseksi.

KUINKA KAUAN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA

Käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan, kuin meillä on lakisääteinen oikeus tai velvollisuus käsitellä henkilötietoja. Arvioimme tallentamiemme tietojen tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme sellaiset tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia.

SINUN OIKEUTESI

SosMed huolehtii asianmukaisesti sinun oikeuksiesi toteuttamisesta henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Sinulla on

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Voit pyytää SosMedilta vahvistusta siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja jäljennöstä mahdollisista henkilötiedoistasi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön yllä tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen;

 • oikeus tietojen oikaisemiseen ja/tai poistamiseen. Voit toteuttaa näitä oikeuksiasi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen;

 • oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen. Sinulla on tietyissä määritellyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista lähettämällä asiaa koskevan pyynnön tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen;

 • oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn perusteena on SosMedin oikeutettu etu (esimerkiksi tietojesi käyttöä suoramarkkinointiin), lähettämällä asiaa koskevan pyynnön tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen.

 • oikeus saada henkilötietosi siirretyksi toiseen järjestelmään. Sinulla on oikeus saada tietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle lähettämällä asiaa koskevan pyynnön yllä tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen. Tämä oikeus koskee niitä tietoja, jotka ovat sähköisessä muodossa ja joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen;

 • oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Milloin henkilötietojesi käsittelyn perusteena on aikaisemmin antamasi suostumus, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa lähettämällä asiaa koskevan pyynnön tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen, jolloin lopetamme suostumuksen kohteena olleen henkilötietojen käsittelyn; ja

 • oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle. Jos haluat tehdä valituksen, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu (ks. www.tietosuoja.fi).

 

EVÄSTEKÄYTÄNTÖMME

Verkkosivustollamme sosmed.fi (”verkkosivusto”) käytetään evästeitä ja muita vastaavanlaisia teknologioita (”evästeet”). Evästeet (Cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän/kävijän päätelaitteelle verkkosivustoa käytettäessä. Evästeiden avulla voidaan esimerkiksi kerätä tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoa, sekä muistaa toimintojasi verkkosivustoilla. SosMed käyttää evästeitä helpottamaan sivuston käyttöä ja SOS Ensiapu -palvelun tuottamisessa. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja voidaan käyttää myös verkkosivuston käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, käytön seurantaan ja verkkosivuston kehittämiseksi.

Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, kuten esimerkiksi sattumanvaraisesti luodun numerosarjan, jonka avulla päätelaitteesi voidaan yksilöidä. Vaikkakin päätelaitteesi voidaankin evästeiden avulla yksilöidä, eivät evästeet pääsääntöisesti mahdollista verkkosivustomme käyttäjien tunnistamista ilman tiettyjä lisätietoja. Jotkin verkkosivustollamme evästeitä käyttävät kolmannet osapuolet, kuten Facebook, voivat kuitenkin yhdistää evästeen sisältämän tunnisteen tunnistetta vastaavaan Facebook-käyttäjään, jos verkkosivustollamme vierailevalla käyttäjällä on Facebook-käyttäjätili.

Jotkin käyttämistämme evästeistä ovat tarpeellisia verkkosivujemme tarkoitetun toiminnan mahdollistamiseksi, jotkin tarpeellisia verkkosivujemme suorituskyvyn tai käyttäjäkokemuksen parantamisen kannalta ja joitakin evästeistä käytämme näyttämään sinulle kohdistettua markkinointia verkkosivuillamme tai muilla verkkosivuilla. Vieraillessasi verkkosivustollamme, evästeitä päätelaitteellesi tallennamme joko me tai kolmantena osapuolena toimiva palveluntarjoaja, kuten Google ja Wix.

 

EVÄSTEIDEN AVULLA KERÄTYT TIEDOT

Me ja kolmannet osapuolet voimme kerätä seuraavia tietoja evästeiden avulla:

 • IP-osoite

 • vierailuaika

 • sivusto, jolta olet siirtynyt verkkosivuillemme

 • vieraillut sivut

 • käyttäjän selaintyyppi (kuten esimerkiksi Internet Explorer, Firefox)

 • käyttäjän maantieteellinen sijainti

 

VERKKOSIVUSTOLLAMME KÄYTÖSSÄ OLEVAT EVÄSTEET

Seuraavat evästeet ovat käytössämme verkkosivustollamme:

 • Wix.com. Voimme käyttää Wix.comin evästeitä verkkosivujemme toiminnan mahdollistamiseksi ja käytön seurantaa.

 • Google Analytics. Voimme käyttää Google Analyticsia verkkosivuston käytön seurantaan. Nämä evästeet päätelaitteellesi asettaa Google. Myös Googlella voi olla pääsy Google Analytics -evästeisiin ja näiden evästeiden avulla kerättyihin tietoihin.

 

EVÄSTEIDEN HALLINNOINTI

Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta mikäli et halua vastaanottaa evästeitä, kehotamme sinua muuttamaan verkkoselaimesi asetuksia siten, että verkkoselaimesi estää kaikki evästeet tai että saat varoituksen ennen kuin eväste tallentuu, sekä poistamaan kaikki päätelaitteellesi jo tallennetut evästeet. Lisätietoa siitä, miten voit muuttaa selaimen evästeiden hallinnointia koskevia asetuksia, löydät selaimesi käyttöohjeesta.

Huomaathan, että kaikkien evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa verkkosivustomme ja palvelumme toimintaan ja sen vuoksi jotkin verkkosivujemme toiminnot ja palvelumme eivät välttämättä ole enää tällöin käytössäsi.

Pidätämme oikeuden päivittää ja tehdä muutoksia evästekäytäntöihimme. Ellei soveltuvasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, emme välttämättä informoi henkilökohtaisesti verkkosivujemme käyttäjiä evästekäytäntöihimme tehdyistä muutoksista. Tästä syystä pyydämme, että tarkistat tämän evästekäytäntömme ajoittain mahdollisten muutosten varalta.

Mikäli jostain syystä olet sitä mieltä, ettemme ole noudattaneet evästekäytäntöjämme, voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@sosmed.fi. Teemme parhaamme määrittääksemme ja oikaistaksemme ongelman pikaisesti.

 

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

SosMedilla tietoturvallisuus ja henkilötietojen suojaaminen on organisoitu alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti siten, että henkilötiedot on suojattu luvattomalta pääsyltä ja käsittelyltä sekä laittomasti ja vahingossa tapahtuvalta tuhoamiselta, menettämiseltä ja turmeltumiselta. Lisäksi käytäntöjä tietojen suojaamiseksi kehitetään jatkuvasti.

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisina ja kaikki käyttäjämme ovat sitoutuneet käsiteltävien tietojen salassapitoon sekä noudattamaan yrityksemme tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeistuksia. Pääsynhallinta luottamuksellisiin tietoihin on vain nimetyillä henkilöillä. Järjestelmään pääsy ja käyttöoikeudet tarkistetaan säännöllisesti.

Mikäli ulkoistamme henkilötietojen käsittelyä kolmansille osapuolille, varmistamme henkilötietojen käsittelyn noudattavan tätä tietosuojaselostetta sekä sovellettavia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä.

 

TIETOJEN SIIRTO TAI LUOVUTUS EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja käsitellään Alankomaissa järjestelmätoimittajanamme toimivan Easy LMS B.V:n käyttämien EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevien palveluntarjoajien toimesta. Olemme varmistaneet, että siirrettyjä henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja tietojensiirrot perustuvat EU-komission 5.2.2010 tekemään päätökseen ja siihen perustuviin mallilausekkeisiin ja/tai EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn.

 

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta, kun henkilötietojen käsittelyssä tai sovellettavassa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, joista meidän tulee informoida sinua. Lisäksi saatamme päivittää tietosuojaselostetta, kun kehitämme verkkosivustoamme, palveluitamme tai liiketoimintaamme. Tietosuojaselosteen viimeisin versio on saatavilla verkkosivustollamme sosmed.fi/tietosuoja.