top of page

SOS Ensiapu

SOS Ensiapu -verkkokurssi on sisällöltään suomalaisen Käypä hoito -suosituksen ja Euroopan elvytysneuvoston suositusten mukainen ensiavun verkkokoulutuspalvelu.

 • ensiapuosaaminen mahdollistetaan kaikille työntekijöille organisaatiossa

 • ​opitaan ensiavun perusteet itsenäisesti (tai ryhmämuotoisesti)

 • verkkokurssin suorittamisesta saa sähköisen pdf-todistuksen sähköpostiin

 • palvelu on helppo ottaa käyttöön ja sen avulla organisaation turvallisuusosaaminen vahvistuu

 • verkkokoulutus on organisaation käytössä 12 kk jaksoissa ja tavoitteena jatkaa käyttöä vuosittain

 • SOS Ensiapu mahdollistaa jatkuvan oppimisen - verkkokurssin suorittaneet saavat kerran kuukaudessa ajankohtaisen SOS Uutiskirjeen

 • verkkokoulutus voidaan sisällyttää uuden henkilöstön perehdytykseen 

sos-ensiapu-ensiapukurssi-sosmed
erc-käypähoito-logo

SOS Ensiapu -verkkokurssin sisältö

1. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA

 • Tunnistat hätätilanteen, osaat tehdä tilannearvion ja opit toimimaan hätätilanteessa.

 • Ymmärrät ensiavun merkityksen osana auttamiskokonaisuutta.

 • Saat tietoa hätäilmoitukseen liittyvistä asioista ja ymmärrät hätäilmoituksen merkityksen hätätilanteessa.

 • Ymmärrät 112 Suomi -sovelluksen hyödyt hätätilanteessa.

2. TAJUTTOMAN ENSIAPU

 • Tunnistat tajuttoman autettavan - ei ole heräteltävissä, mutta hengittää normaalisti.

 • Opit auttamaan tajutonta kääntämällä hänet kylkiasentoon eri ympäristöissä.

 • Ymmärrät kylkiasennon merkityksen hengityksen turvaamiseksi.

 • Lisäksi opit toimimaan tilanteessa, kun autettavalla on vierasesine hengitysteissä.​


3. ELOTTOMAN ENSIAPU

 • Tunnistat elottoman autettavan - ei ole heräteltävissä, eikä hengitä normaalisti.

 • Opit auttamaan elotonta ja aloittamaan painelu-puhalluselvytyksen.

 • Ymmärrät varhaisen elottomuuden tunnistamisen ja hätäilmoituksen teon merkityksen.

 • Opit käyttämään defibrillaattoria eli sydäniskuria.


4. SOKKI JA VERENVUODOT

 • Opit tunnistamaan sokin oireet ja tyrehdyttämään runsaat verenvuodot.

 • Lisäksi opit hoitamaan pienempiä haavoja.

 • Ymmärrät palovammojen ensiavussa pidempiaikaisen viilentämisen merkityksen.


5. SAIRAUSKOHTAUKSET JA ENSIAPU

 • Opit tunnistamaan erilaisia sairauskohtauksia ja antamaan ensiapua autettavalle.

  •    Rintakipukohtaus

  •    Alhainen verensokeri

  •    Aivoverenkierron häiriö

  •    Kouristuskohtaus

  •    Allerginen reaktio

  •    Hengenahdistus

bottom of page