top of page

Ensiapuosaaminen kaikille helposti ja tehokkaasti

SOS Ensiapu mahdollistaa ensiapuosaamisen kaikille työntekijöille edullisesti ja joustavasti uudenlaisella verkkokurssilla.

youtube_sos_ensiapu_sosmed.jpg
ensiapukurssi-kaikille-työntekijöille

Miljoona tapaturmaa

Suomessa tapahtuu noin miljoona tapaturmaa vuosittain ja lisäksi tuhansia erilaisia hätätilanteita.

 

Työtapaturmia tilastoidaan yli 100 000 vuosittain ja niistä aiheutuu yli 300 miljoonan euron kulut.

Ensiapukoulutus mahdollistetaan yleisesti vain pienelle osalle työntekijöitä mm. koulutuksen kustannuksista johtuen.

 

Ensiapuosaamista ja kykyä toimia hätätilanteessa ei tiedosteta organisaation toiminnan kannalta merkitykselliseksi.

Osaaminen kaikille

Meidän jokaisen osaamisella on suuri vaikutus.

Kun osaamme auttaa ja toimia hätätilanteissa, voimme merkittävästi pienentää hätätilanteiden aiheuttamia haittavaikutuksia - sinulle, läheisillesi, työkavereillesi ja organisaatiolle eli meille kaikille.

 

Työnantajan on huolehdittava ensiapuvalmiuden järjestämisestä työpaikalle ja ensiapuosaamisella huolehditaan lakisääteisistä työsuojelun vaatimuksista. Henkilöstön osaamisen kehittämisellä voidaan merkittävästi vaikuttaa yrityksen kokonaisturvallisuuteen ja tuottavuuteen.

Työtä tehdään yhä useammin myös muualla kuin varsinaisella työpaikalla mm. etätöissä. Ympäristömme on turvallisempi, kun useampi meistä on ensiaputaitoinen.

 

SOS Ensiapu mahdollistaa ensiapuosaamisen kaikille helposti ja tehokkaasti. Kaikille henkilöstöetuna mahdollistettava ensiapuosaaminen on sijoittamista henkilöstön hyvinvointiin.

oppiminen_joustavasti.png
jatkuva_oppiminen.png

Osaaminen
kaikille

Oppiminen joustavasti

Jatkuva
oppiminen

Case: Lempäälän kunta

Lempäälän kunnan ja tytäryhtiöiden palveluksessa työskentelee yhteensä noin 900 työntekijää. Lempäälässä on tiedostettu ensiapukoulutusten merkityksen osana työturvallisuutta, mutta haasteena on aiemmin ollut mahdollistaa ensiapuosaaminen riittävän monelle mm. kustannuksista ja niihin resursoitavasta työajasta johtuen.

"SOS Ensiapu verkkokurssina mahdollistaa meillä nykyisin kouluttautumisen kaikille. Osassa palvelujamme on haasteellista irtautua arjen työstä kokonaiseksi päiväksi. Verkkokurssilla on mahdollista oppia ensiapua osissa esim.  hyödyntäen hiljaisempia aikoja asiakastyössä. Verkkokurssin suorittaneet ovat kokeneet sen hyödylliseksi ja saaneensa valmiuksia toimia erilaisissa hätätilanteissa."

"Lisäksi osa työntekijöistämme on vahvistanut osaamistaan lähikoulutuksena ensiavun peruskurssilla. Lähikoulutuksia on pidetty mielenkiintoisina ja osallistavina, kun taitoja on harjoiteltu käytännössä asiantuntevan kouluttajan ohjaamana."

"Olemme saaneet työntekijöiltämme ensiapukoulutuksista kokonaisuudessaan erittäin hyvää palautetta. Työntekijät ovat vahvasti suositelleet koulutuksiin osallistumista omissa työryhmissään - NPS 96!

Turvallisuuskulttuurimme vahvistuu työntekijöiden oman toiminnan myötä."

Milena Kaihari-Virtanen Lempäälän kunta

Milena Kaihari-Virtanen

työsuojeluvaltuutettu

Lempäälän kunta

NPS_2024_03.jpg

SOSMED | REFERENSSIT

Refe2.JPG
Refe3.JPG

Ota yhteyttä

Helposti ja vaivattomasti - kerrot meille yhteystietosi ja työntekijöiden määrän.

Nopeasti ja yksinkertaisesti - saat tarjouksen 24 h sisällä ja olemme sinuun yhteydessä seuraavana arkipäivänä.

ensiapukurssi-ajasta-ja-paikasta-riippumatta
bottom of page